dilluns, 22 de febrer de 2016           Art Romànic: Caracteristiques


L’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X.
El nou estil es va caracteritzar per :

Formes simples i austeres.
Sobrietat en la decoració.
Preocupació per la simetria i per les proporcions.
                                          

                                               L’arquitectura     

Els estil varen ser els monestirs i les esglésies .

L’església es caracteritzava pels trets següents:

Planta de creu llatina
Absis o petites capelles circulars
Sostre en forma de volta de canó
Murs massissos, baixos i amb finestres petites
Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior

El monestir romànic tenia les següents dependències :
L’església
El claustre
L’escriptori
El refectori
La sala capitular
L’hostatgeria


                                                         


                                         
                                      L’esculturaA l’interior d’esglésies i de monestirs les escultures eren de fusta i representaven, sobretot, marededéus.
En els exteriors es decoraven els pòrtics i els capitells de pedra.


                                                          


1. Quina era la funció de l'escultura romànica?
Adaptar els personatges històrics al marc.
Fer servir l’us de la perspectiva jeràrquica.

2. Quin material era emprat per l'escultura?
Els materials emprats per la escultura era la fusta i representaven, sobretot, marededéus , crucifixions i davallaments .

3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?
Era profana i religiosa.
                             
                                          Pintura

Les característiques principals son:

-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges.


1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?
-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges

2. Quina era la funció principal de la pintura?
La perspectiva
El moviment
La il·luminació
Els colors

3. Quina tècnica es feia servir a la pintura
Fer servir fons clars.
Gust pel detall.
Major naturalisme.
Simetria.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada