dilluns, 9 de novembre de 2015

Resum pintura

Obra pictòrica


Una obra pictòrica és un dibuix representant alguna cosa, por exemple, un paisatge, un restaurant, un taller...
0.3.1-Tècnica pictòrica

És el mètode d'aplicació del pigment sobre un suport. Si els pigments no són solubles ( capacitat d'una substància en dissoldre's en un altre) a l'aglutinant ( substància per barrejar el pigment) romanen dispersos en aquest.
Exemples: 
Guaix: Pintura amb aigua que el seu mitjà es la goma aràbiga que es el que el fa més opac.
Aerografia: S'utilitzen  pintures acríliques a aerosol fent que la pintura sigui més prima.

0.3.2-El color

El color es considerat com a irracional i menys intel·ligible que la línia. El color es pot dir que va dirigit pels sentits.  Esta en tres grans blocs.

1r-Primaris o simples:Vermell, blau i groc.
2n-Secundàris o binaris: Són la barreja dels primaris. Taronja, lila i verd.
3r-Complementaris: Barreja entre primaris i secundaris on surten els càlids i freds.

0.3.2-El volum

El modelat i la perspectiva són mecanismes que crea el pintor per tal d'enganyar els sentits del espectador.
Modelat: S'aconsegueix per medis de gradacions de llum i color que fan que els cossos destaquin sobre el fons. El clarobscur i l'sfumatto.

 0.3.4-La llum

La llum fa la possibilitat de visionar allò que la pintura vol representar, il·luminant allò que l'escena vol recrear.
Universal: Tot el quadre representa tot la intensitat lumínica.
Particular: Enfoca determinats elements i els subratlla temàticament. 

0.3.5-La línia

Defineix i afiança l'aparença de les coses.
Formalment poden ser:
-Decoratives (caràcter ornamental)
-Dinàmiques i convulses (representa el moviment)
- Estàtiques i equilibrades (remarquen un caràcter més temàtic)
0.35-La perspectiva

La perspectiva be dels fenòmens de la visió, del antic llatí. No hi ha nomes una perspectiva sinó diverses tècniques perspectives que estan lligades al cultura i ciència de l'època. 
Evolució històrica:
Antiguitat: Hi havia una perspectiva lineal i amb una corba.
Edat mitjana: Es perd la representació volumètrica de les formes i es tendeix a la bidimensional.
Quattrocento: Es recupera la perspectiva "cavallera" que representava un punt més visió més elevat.
 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada