dilluns, 9 de novembre de 2015

Resum pintura

Obra pictòrica


Una obra pictòrica és un dibuix representant alguna cosa, por exemple, un paisatge, un restaurant, un taller...
0.3.1-Tècnica pictòrica

És el mètode d'aplicació del pigment sobre un suport. Si els pigments no són solubles ( capacitat d'una substància en dissoldre's en un altre) a l'aglutinant ( substància per barrejar el pigment) romanen dispersos en aquest.
Exemples: 
Guaix: Pintura amb aigua que el seu mitjà es la goma aràbiga que es el que el fa més opac.
Aerografia: S'utilitzen  pintures acríliques a aerosol fent que la pintura sigui més prima.

0.3.2-El color

El color es considerat com a irracional i menys intel·ligible que la línia. El color es pot dir que va dirigit pels sentits.  Esta en tres grans blocs.

1r-Primaris o simples:Vermell, blau i groc.
2n-Secundàris o binaris: Són la barreja dels primaris. Taronja, lila i verd.
3r-Complementaris: Barreja entre primaris i secundaris on surten els càlids i freds.

0.3.2-El volum

El modelat i la perspectiva són mecanismes que crea el pintor per tal d'enganyar els sentits del espectador.
Modelat: S'aconsegueix per medis de gradacions de llum i color que fan que els cossos destaquin sobre el fons. El clarobscur i l'sfumatto.

 0.3.4-La llum

La llum fa la possibilitat de visionar allò que la pintura vol representar, il·luminant allò que l'escena vol recrear.
Universal: Tot el quadre representa tot la intensitat lumínica.
Particular: Enfoca determinats elements i els subratlla temàticament. 

0.3.5-La línia

Defineix i afiança l'aparença de les coses.
Formalment poden ser:
-Decoratives (caràcter ornamental)
-Dinàmiques i convulses (representa el moviment)
- Estàtiques i equilibrades (remarquen un caràcter més temàtic)
0.35-La perspectiva

La perspectiva be dels fenòmens de la visió, del antic llatí. No hi ha nomes una perspectiva sinó diverses tècniques perspectives que estan lligades al cultura i ciència de l'època. 
Evolució històrica:
Antiguitat: Hi havia una perspectiva lineal i amb una corba.
Edat mitjana: Es perd la representació volumètrica de les formes i es tendeix a la bidimensional.
Quattrocento: Es recupera la perspectiva "cavallera" que representava un punt més visió més elevat.
 

 Catedral de Girona


1. Documentació general:


1.1. Què és? Nom de l'edifici. Una Catedral. Santa Maria de Girona.

1.2. Què s'hi veu? La gran Catedral i un campanar a la seva dreta.
1.3. Quan es va fer? Cronologia. Del segles XI-XII, XIV-XVII, XVII-XVIII.
1.4. On es troba o es trobava? A la ciutat de Girona, a la plaça de la Catedral.
1.5. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment? Alta edat mitjana Alta i la Baixa.
1.6. Qui en va ser l'arquitecte (-es)? Lluís el Pietós.
2. Anàlisi formal:
2.1. Com és l'edifici? L'edifici era catòlic.
2.2. Aspectes diversos: Catedral Romànica i Gòtica, amb capelles interiors i vitralls.
2.2.1. Materials utilitzats. Pedra, ferro i fusta.
2.2.2. Tractament del mur. A sistema de pedres
2.2.3. Sistema constructiu. Presideix l'altar major de la catedral i està situada sota el baldaquí que emmarca tot el presbiteri.
2.2.4. Elements de suport. Els arcs.
2.2.5. Elements suportats. Els murs.
2.2.6. Espai interior. Espai ampli amb quarte grans sales religioses.
2.2.6.1. Distribució bàsica de l'espai. Quatre grans espais en l'interior de la catedral.
2.2.6.2. És un espai unitari o fragmentat? Es un espai fragmentat.
2.2.6.3. Com és la il·luminació? D'on procedeix? La il·luminació es colorada gràcies als vitralls.
2.2.6.4. Ornamentacions? Vitralls i arcs.
2.2.7. Espai exterior. Un gran pati.
2.2.7.1. Descriure-hi les ornamentacions. Arcs per suportar el murs, grans vitralls, amb un gran campanar a la dreta i una petita bruixa de pedra en un mur.
2.2.8. Què caracteritza l'estil? La part interior de la catedral.
2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquest edifici respecte d'altres del mateix indret i/o període? Semblances en tot l'exterior durant els primers segles i al final canvia la part interior i l'exterior amb un campanar.
3. Interpretació:
3.1. Quin tipus d'edifici és? El seu caràcter. Romànic i Gòtic.
3.2. Amb quina finalitat es va construir? Quina funció compleix? Per la missa dels capellans.
3.3. Quin imaginari reflecteix? La esperança a els demès.
3.4. Qui encarregà l'obra? Els cristians.
3.5. A qui s'adreçava l'edifici? A els catòlics.
3.6. Símbols, sobretot lligats a les ornamentacions. Guarden relació amb alguna ideologia? Amb la religió.
3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar? L'arc de mig punt, una part de la catedral esta ovalada i els grans vitralls per il·luminar la sala.
4. Conclusions. Edifici amb estils diferents segons la època que passava, amb elements suportats i un sistema constructiu que va ser demanat els cristians una mica desprès de la invasió musulmana a la península ibèrica.